De twee tabellen die u hieronder aantreft geven een overzichtelijke vergelijking van de kosten die tot stand komen bij een minnelijke procedure uitgevoerd door Creditreform Nederland B.V. of door samenwerking met een deeurwaarder. Door samen te werken met Creditreform Nederland bespaart u dus geld en uw klantrelatie kan alsnog blijven bestaan.

© 2019 Federation of Creditreform Associations

Offerte

gratis_offerte

gratis_offerte
Contact